درباره نشریه بجستان جوان

نشریه  بجستان جوان ؛ تنها رسانه محلی و مستقل شهرستان بجستان به عنوان صدای مردم و آهنگ توسعه متعلق به همه مردمان سرزمین بجستان است. این دوهفته نامه پس از مدت ها پیگیری و تلاش در سال ۱۳۹۴ موفق به اخذ مجوز رسمی انتشار دوهفته نامه فرهنگی – اجتماعی تحت عنوان بجستان جوان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت ۹۴/۵۳۹۶ شد که تا به امروز با همت فعالان فرهنگی – رسانه ای شهرستان بجستان حدود ۲۰ شماره منتشر نموده و حاصل مجموعه ای از جوانانی متعهد بجستانی است که دغدغه توسعه وطن خود را داشته و خالصانه و مخلصانه گرد هم آمده اند و تحلیل درست و نقد جدی و اصولی را عنصر زاینده یك جامعه پویا می‌دانند و به دور از  نگاه های حزبی، محله ای ، طایفه‌ای به رفاه و آبادانی مردم رنج کشیده دیار قنات وقنوت و قناعت  اندیشیده  و با حرکت به سمت توسعه فرهنگی قبل از هرچیزی درگرو وحدت و یكپارچگی منطقه ؛ به دنبال توسعه هستند. امیدواریم بتوانیم در این راه گامی هر چند ناچیز برداریم.

 

 

 

مدیرمسئول و صاحب امتیاز:
مجتبی جانبیکی
کارشناس علوم سیاسی

 

سردبیر:
رضا محمودیان
کارشناس ارشد روابط بین الملل

 

رئیس شورای سیاست گذاری:
دکتر ابوالفضل حسینی
نویسنده و پژوهشگر 

خبرنگار
علی ایرانپاک

 

خبرنگار
علی اصغر عسکری

  همکاران تحریریه بجستان جوان  

دکتر حمید عبدالهیان

هیات علمی دانشگاه خوارزمی

محمد رضا نظرنژاد

کارشناس ارشد عمران

جعفر نقی زاده

کارشناس ارشد اقتصادی

حجت الاسلام محمد کیفی
کارشناس ارشد امور دینی

 

مجتبی احمدیان
کارشناس ارشد اقتصاد

سید محسن مدنی
کارشناس ارشد سرمایه گذاری

مسلم سرمدی
کارشناس میراث فرهنگی

سید احسان مرجانی
کارشناس ارشد معدن

سید حسین سیده
کارشناس ارشد شهرسازی

محمد قربانیان
کارشناس انرژی و قدرت

سید حسین احمدی
شاعر و نویسنده ادبی

 

مرضیه صنعتیان
وکیل پایه یک دادگستری

 

 

معصومه السادات مرجانی
نویسنده و گزارشگر

نسترن مرجانی بجستانی
نویسنده و پژوهشگر ادبی

شکوفه السادات مرجانی
کارشناس و پزوهشگر اجتماعی

 

روابط عمومی
محمد رحماندوست

 

 

مدیر سایت
سعید آذریان
کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت

 

عکاس
مجتبی سعادت

 

عکاس
مصطفی فرهی